SZATAN – Czy stworzył go Bóg?

Pytanie – Czy Bóg stworzył Szatana?

Odpowiedź – Według Biblii Szatan z własnej woli stał się przeciwnikiem Boga. Pierwotnie był stworzony przez Boga jako święty, czysty, wielkiego charakteru oraz wysokiej rangi anielskiej natury, jako „cherubin nakrywający” (Ezech. 28:16). Sam zmienił się z lojalnego, chwalebnego sługi Bożego w zagorzałego wroga i przeciwnika. Pismo Święte mówi nam, co dokonało tej przemiany – że była to zła myśl, myśl nielojalna i ambicjonalna. Anioł Lucyfer – oznaczający „jasną i poranną gwiazdę” – powiedział sobie: „Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże [innych aniołów] wywyższę stolicę moją. (...) Będę równy Najwyższemu” (Izaj. 14:12-14). Inaczej mówiąc: Jak Bóg jest władcą całego wszechświata, tak ja chcę być władcą jakiejś jego części, gdzie mógłbym panować i działać według moich własnych zamysłów i planów. Najlepsza szansa dla Lucyfera pojawiła się, gdy zostali stworzeni nasi pierwsi rodzice. Zauważywszy, iż mają oni możliwość prokreacji, wymyślił, że poprzez oddalenie ich od Boga będzie mógł wywierać na nich wpływ i ostatecznie sam zdobędzie panowanie na ziemi. Bóg dozwolił mu przeprowadzić znaczną część jego zamysłów, ale też nieświadomie, w tym samym czasie, wykonywać część Boskiego programu. Nie powinniśmy uważać, że Szatan w jakimkolwiek sensie udaremnił Boskie zamierzenia; wręcz przeciwnie, częścią wielkiego Bożego planu było dozwolenie, by zło panowało przez sześć tysięcy lat, a następnie zamierzone było związanie Szatana i ustanowienie sprawiedliwości. [825,3]