ZBAWIENIE – Trzy drogi.

PytanieCzy to prawda, że „droga święta” jest teraz otwarta, a droga do zbawienia jest tak prosta „dla jego pielgrzymów”, że „nawet głupi na niej nie zbłądzi” (Izaj. 35:8-10 NB)? Jeżeli ta droga jest taka prosta, wyraźna i oczywista, że nawet głupi ludzie nie popełniają na niej błędów, to dlaczego jest tak wiele zamieszania pomiędzy uczonymi duchownymi, teologami itd. odnośnie właściwych metod zbawienia i jedni nauczają tak, a drudzy inaczej? Możesz mnie, jako uczciwego sceptyka i osobę szukającą sposobu zbawienia, skierować na tę „drogę”?

Odpowiedź – Nie jesteśmy zaskoczeni, że nie udało ci się odnaleźć tej „drogi świętej”. Pan Jezus, odnosząc się do warunków zbawienia podczas obecnego Wieku Ewangelii, oznajmia, że „ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują” [Mat. 7:14]. Tak naprawdę Pismo Święte wskazuje trzy drogi: „szeroką drogę, która prowadzi na zatracenie”, „wąską drogę, która prowadzi do żywota” oraz „drogę świętą” (Mat. 7:13-14; Izaj. 35:8-9). Na podstawie wspomnianych warunków jasno widać, że ostatnia z tych dróg jeszcze nie istnieje, ale, jak zapewnia Pismo Święte, zostanie otwarta dla świata w czasie wtórego przyjścia naszego Pana. Wtedy, gdy Szatan, ów stary „lew” (1 Piotra 5:8), zostanie związany (Obj. 20:2), wypełnią się prorocze słowa: „Nie będzie tam lwa”, a „odkupieni [cała ludzkość], mówię, Pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze” [Izaj. 35:10]. [825,1]