ZBAWIENIE – Pociąganie przez Ojca a czerpanie wody żywota darmo.

Pytanie – Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie wersetu Jan 6:44 oraz powiedzieć, czy jego zapis jest zgodny z Obj. 22:17: „A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo”?

Odpowiedź – Słowa Jezusa: „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał” (NB) od dawna wprawiały w zakłopotanie uczonych biblijnych i ogólnie wszystkich chrześcijan. Zwykle uważa się, że Pan chce, aby cała ludzkość została zbawiona w obecnej erze chrześcijańskiej. A jeżeli tak, to dlaczego Ojciec „pociąga” tak niewielu do Chrystusa? Dlaczego nie pociąga do Niego wszystkich ludzi? Trudność polega na tym, że tak wielu nie zrozumiało nauki Pisma Świętego dotyczącej Boskich celów. Wszyscy biblijni uczeni przyznają, że doktryna o „wyborze” jest wykładana w Piśmie Świętym. Niemalże wszyscy zdają sobie także sprawę z tego, że podobnie przedstawiana jest „wolna łaska”. Zamieszanie powstało w wyniku próby zastosowania obydwu tych nauk biblijnych do obecnego wieku. Bóg obecnie pociąga do Chrystusa tych, odnośnie których chce, aby zostali członkami Jego Kościoła, Oblubienicy Chrystusowej. Innymi słowy, Bóg „powołuje”, czyli zaprasza, nielicznych – „wybranych” – by byli współdziedzicami z Jego Synem w chwale Królestwa. Kiedy ten wybór się zakończy, Boża wolna łaska zostanie rozciągnięta na całą ludzkość. [824,2]