SABAT – Pierwszy czy siódmy dzień?

Pytanie – Który dzień tygodnia powinien być obchodzony jako sabat – pierwszy czy siódmy?

Odpowiedź – To zależy od przekonań religijnych tego, kto pyta. Dla Żydów siódmy dzień (sobota) ma być obchodzony ze względu na dany Izraelitom Zakon, w którym jest napisane, że powinni przestrzegać dnia siódmego jako świętego. Zakon nadal obowiązuje Żydów. Jeżeli jest to adwentysta dnia siódmego, niech przestrzega siódmego dnia, ponieważ wierzy, że jest pod Zakonem, a tak wierząc, z całą pewnością powinien przestrzegać siódmego dnia. Ci, którzy są członkami przeróżnych protestanckich kościołów lub Kościoła rzymskokatolickiego, niech obchodzą pierwszy dzień (niedzielę) jako dzień odpoczynku, gdyż uważają, że tak jest nakazane i z pewnością niewłaściwe byłoby, gdyby naruszali swoje sumienie, czyniąc inaczej. Prawdziwy chrześcijanin, ofiarowane dziecko Boże niech uznaje każdy dzień za święty, dla Pana, a nie tylko jeden dzień spośród siedmiu. Tacy niech radują się z odpoczynku przez wiarę w Pana i Jego pewne obietnice. Niech nikt nikogo nie próbuje osądzać pod względem obchodzenia sabatu, czyli dni świętych. Nikt nie ma prawa osądzać współbraci pod tym względem, ale niech każdy człowiek będzie całkowicie upewniony w swoim własnym przekonaniu (Rzym. 14:4-5). Jeżeli ktoś ośmiela się osądzać drugiego w tych kwestiach, narusza bezpośredni nakaz Pana wyrażony poprzez jednego z Jego natchnionych apostołów (Kol. 2:16). Jeżeli ktoś powie, że nie jesteśmy zbawieni, że jesteśmy straceni, ponieważ nie przestrzegamy jakichś specjalnych dni, spytajmy go łagodnie, lecz stanowczo: „Któż cię ustanowił (...) sędzią?” [2 Mojż. 2:14]. [823,2]