SPRAWIEDLIWOŚĆ – Co oznacza „słońce sprawiedliwości”?

Pytanie – Co należy rozumieć przez wyrażenie: „Wzejdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego” (Mal. 4:2)?

Odpowiedź – W proroczym języku Pisma Świętego stan rodzaju ludzkiego poprzez całą historię grzechu i ignorancji, cierpieniu i śmierci jest porównany do czasu ciemnej nocy. Prorok oświadcza: „Bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody” [Izaj. 60:2]. Jest to naprawdę czas ciemności, kiedy to ludzkość szuka po omacku lepszych rzeczy, które, jak instynktownie wszyscy czują, nie istnieją obecnie, ale muszą jakoś i kiedyś nastać. Jak wiele osób śniło podczas tej potwornej nocy straszne sny, mając przed oczami okropne koszmary o wiecznych mękach! Ale dzięki Bogu Pismo Święte oznajmia, że nadchodzi „dzień Pana”, a wraz z jego zaraniem cienie ignorancji i uprzedzenia znikną. Przy pomocy poetyckich wyrażeń psalmista przedstawia przejście z nocy ciemności do wspaniałej jasności dnia: „Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele” [Psalm 30:6]. Tak, to będzie radosny czas dla świata, gdy wszyscy zrozumieją dobroć Stworzyciela, a smutku i wzdychania oraz cierpienia i śmierci już nie będzie. „Słońce Sprawiedliwości” będzie składać się z członków Kościoła Chrystusowego, tak jak powiedział Pan Jezus: „Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego” (Mat. 13:43). Wzejdzie ono, „a zdrowie będzie na skrzydłach jego” – w tym znaczeniu, że Kościół wraz z Panem okażą się w mocy i wielkiej chwale całemu światu i oświetlą całą ziemię poznaniem chwały Ojca, co doprowadzi do uzdrowienia i błogosławienia wszystkim rodzinom i narodom ziemi. Nic w tym dziwnego, że „całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” i „z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych” – wzejścia owego chwalebnego Słońca Sprawiedliwości (Rzym. 8:22,19). [821,2]