ZMARTWYCHWSTANIE – Zapewnienie rzeczy koniecznych do życia.

Pytanie – Skoro Pismo Święte uczy o ogólnym wzbudzeniu wszystkich, którzy umarli, a ponieważ z całym prawdopodobieństwem większość rodzaju ludzkiego będzie zbawiona i będzie żyła na ziemi, jak będzie możliwe zaspokojenie wszystkich życiowych potrzeb, pokarmu itd. dla miliardów osób, które będą na ziemi po wzbudzeniu wszystkich – szczególnie w świetle faktu, że przy obecnej populacji ziemi – 1,6 miliarda – miliony ludzi żyją na skraju nędzy i głodu?

Odpowiedź – Ostrożne i optymistyczne szacunki dotyczące liczby całej ludzkości, która żyła na ziemi od stworzenia pierwszego człowieka aż do czasów obecnych, mówią o około 20 miliardach. Jeżeli trzy czwarte z tej liczby otrzymałoby wieczne życie (niewątpliwie optymistyczne oszacowanie), oznaczałoby to, że 15 mld musiałoby mieć zapewniony pokarm. Powierzchnia ziemi w strefie umiarkowanej to ponad 102 mln mil kwadratowych [ok. 265 mln km2]. To dałoby do dyspozycji każdej osobie ponad 4,5 akra [ok. 1,8 hektara] powierzchni do poruszania się. Ponadto, gdy weźmie się pod uwagę, że pustynia „zakwitnie jako róża” [Izaj. 35:1], a ziemia „wyda urodzaj swój” [Psalm 67:7], rodząc owoce i kwiaty zamiast cierni, chwastów i kąkolu, a z całym prawdopodobieństwem morza i oceany znacznie się pomniejszą, zwiększając obszar lądu, można od razu zauważyć, że łatwo będzie Stworzycielowi obficie zaspokoić wszystkie życiowe potrzeby całej ludzkości. Znaczna ilość niedostatku, jakiej doznaje ludzkość obecnie, spowodowana jest samolubstwem, ponieważ produkuje się wystarczająco dużo, by zaspokoić potrzeby wszystkich. W przyszłości samolubstwo będzie wykorzenione z ludzkiego serca. [819,1]