ZMARTWYCHWSTANIE – Ludzkości, do jakiego stanu?

Pytanie – Gdy ludzkość świata zostanie wzbudzona z grobu, do jakiego stanu zostaną wzbudzeni członkowie rodzaju ludzkiego?

Odpowiedź – W Biblii są wspomniane dwa zmartwychwstania: zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Jan 5:28-29; Dzieje Ap. 24:15). Sprawiedliwi – Kościół Chrystusowy, zgromadzony spomiędzy narodów w ciągu ery chrześcijańskiej, ma dostąpić szczególnego zmartwychwstania. W Piśmie Świętym określa się je mianem „pierwszego”, czyli głównego, zmartwychwstania: „Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu; (...) będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z nim królować tysiąc lat” (Obj. 20:6). Ci, którzy zostaną wzbudzeni z grobu przez Pana przy Jego wtórym przyjściu, będą panować nad ziemią, nad całą ludzkością (Obj. 5:10). Celem tego panowania jest przeprowadzenie zmartwychwstania, czyli podniesienia upadłego rodzaju ludzkiego poprzez sąd do stanu sprawiedliwości, doskonałości i życia. Gdy wszyscy chętni i posłuszni otrzymają doskonałe życie przy końcu tysiąca lat, będą zamieszkiwać ziemię przez całą wieczność, gdyż ziemia będzie przywrócona do warunków Edenu, jakie panowały, gdy Adam był w ogrodzie. Ziemia trwa na wieki, ponieważ Bóg stworzył ją, by była zamieszkana, i zapewnia nas, że miejsce Jego stóp będzie uczynione chwalebnym [Ezech. 43:7; Psalm 99:5]. Kościół doświadczy zmartwychwstania do duchowego, niebieskiego stanu; świat, poza Kościołem, ma zmartwychwstać do ludzkiej doskonałości i życia. [818,3]