ZMARTWYCHWSTANIE – Ogólne i powszechne.

Pytanie – Czy możesz wykazać na podstawie Pisma Świętego, że jest coś takiego jak ogólne zmartwychwstanie umarłych?

Odpowiedź – Biblia jest jedyną księgą na ziemi, która uczy o ogólnym zmartwychwstaniu umarłych. Po pierwsze wykazuje, że umarli są umarli i nie żyją, a ponieważ są umarli, zmartwychwstanie jest konieczne, by uczynić ich żywymi. Jeżeli byliby już żywi, zmartwychwstanie nie byłoby potrzebne. Ponadto Pismo uczy, że cały rodzaj ludzki został skazany na śmierć z powodu przestępstwa Adama (1 Kor. 15:21-22; Rzym. 5:12,18-19). Następujące wersety z całą stanowczością stwierdzają, że Jezus Chrystus, jako Zbawiciel świata, umarł „za wszystkich”, za każdego człowieka (1 Tym. 2:5-6; Hebr. 2:2,9; 1 Jana 2:2). Ostatni cytat ukazuje ponad wszelką wątpliwość, że Chrystus jest „ubłaganiem” – zadośćuczynieniem – nie tylko „za grzechy nasze”, grzechy Kościoła, „lecz i za grzechy całego świata”. Dzięki „okupowi za wszystkich” nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, wstaną na głos Syna człowieczego (Jan 5:28-29), sprawiedliwi do natychmiastowego powstania do życia, źli do stopniowego powstawania (zmartwychwstawania) przez sąd. Apostoł potwierdza ogólne zmartwychwstanie jeszcze w innym miejscu (Dzieje Ap. 24:15). [818,2]