ZMARTWYCHWSTANIE – Co zmartwychwstaje według 1 Kor. 15:42-44?

Pytanie – Ponieważ apostoł wyraźnie wyjaśnia w 1 Kor. 15:35-38, że ciało nie będzie wskrzeszone, co zatem znaczą jego słowa: „Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone (...)” (1 Kor. 15:42-44 NB)? Do czego odnieść owo „co”? Co zmartwychwstaje?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że „co” odnosi się do duszy, która jest przywrócona, czyli wskrzeszona. Co umarło? Pismo Święte odpowiada: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” [Ezech. 18:4]. Żyjąca, inteligentna, czująca istota ma być podniesiona mocą Boską w czasie zmartwychwstania, „kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą” [Jan 5:28-29 NB]. Doskonałą ilustracją zmartwychwstania jest fonograf z cylindrem do nagrywania. Głos lub jakikolwiek inny dźwięk zapisywany jest przez cylinder umieszczony w maszynie. Po stworzeniu zapisu jest on odkładany i przechowywany przez lata, podczas gdy fonograf ulega niszczeniu. Z czasem cylinder jest brany i umieszczany w nowym gramofonie, gdzie będzie odtwarzał pierwotne dźwięki. Tak samo będzie z każdą osobą. Jej charakter jest kształtowany poprzez doświadczenia codziennego życia. A jej ciało jest tym urządzeniem. Z czasem umiera. Ciało niszczeje, lecz charakter, czyli tożsamość, jest zachowywany przez Pana – nie wiemy, jak i gdzie. W zmartwychwstaniu charakter (walec fonograficzny) będzie umieszczony w nowym ciele (urządzeniu), a pierwotne myśli, pamięć itd. zostaną odtworzone. Dobry „zapis” będzie umieszczony w pierwszorzędnej maszynie, a słaby zapis (jeżeli nie zostanie zniszczony z braku wartości) będzie umieszczony w instrumencie niższego rzędu. [817,2]