REFORMY – Co oznacza fala religijności?

Pytanie – Czy religijne ruchy w naszym kraju cokolwiek oznaczają, czy jest to tylko „słomiany zapał”?

Odpowiedź – Wierzymy, że owo ożywienie religijne jest wyznacznikiem tego, co jest ważne dla powodzenia całego rodzaju ludzkiego. Nie, żebyśmy oczekiwali, iż rezultatem będzie nawrócenie ludzkości na chrześcijaństwo lub „zbawienie świata dla Jezusa”, ale raczej wskazuje to, że ogólnie ludzkość tęskni za wyższymi i świętszymi rzeczami. Mam pełny szacunek dla szlachetnych mężczyzn i kobiet, którzy starają się poprawić warunki ludzi i poświęcają dużo swoich wysiłków! Jednakże Pan w swoim Słowie, w Biblii, wskazuje doskonalszy sposób niż wszystkie religijne i reformacyjne ruchy razem wzięte. Po pierwsze, Pismo Święte przepowiada, że świat nigdy nie zostanie nawrócony na chrześcijaństwo, aż dopiero po drugim przyjściu Pana Jezusa (zobacz następujące wersety i zauważ, że odnoszą się one do „ostatnich dni” lub „czasów końca”: Mat. 24:37-39; 2 Tym. 3:1-5,13; Jak. 5:1-5). Z tych słów świętych pisarzy wynika, że świat będzie daleki od nawrócenia do Chrystusa w czasie Jego przyjścia i że będzie miał bardzo małe poważanie dla nauk Mistrza. Czyż fakty te nie harmonizują z proroctwami Pisma Świętego? Pomimo wszystkich misjonarskich wysiłków, według najnowszych statystyk misyjnych liczba pogan jest obecnie dwa razy większa, niż była jeszcze sto lat temu! Jaki jest stan tzw. chrześcijaństwa? Jest znacznie więcej rozlewu krwi, wojen, zbrojeń, chciwości i korupcji niż we wszystkich pogańskich krajach razem wziętych! Chrześcijanie powinni się modlić: „Przyjdź królestwo twoje” [Mat. 6:10], ponieważ jest to jedyna nadzieja dla świata. [816,2]