RODZAJ LUDZKI – Czy zarówno Adam, jak i Jezus byli jego przedstawicielami?

Pytanie – Czy Adam i Jezus byli w jakimkolwiek sensie przedstawicielami rodzaju ludzkiego?

Odpowiedź – Jako głowa swojej rodziny, Adam był przedstawicielem ludzkości w Edenie. Ukazuje to fakt, że wszyscy jego potomkowie podlegają wszystkiemu, co oddziaływało na niego. Stąd wyrok śmierci, który spadł bezpośrednio na Adama, dotknął i osłabił każdego z jego potomstwa. W tym sensie Jezus nie był przedstawicielem, był uczyniony człowiekiem, „na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów (...), aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował” (Hebr. 2:9). Jezus stał się zastępcą Adama, jego odkupicielem. Płaci wymaganą przez Boską sprawiedliwość karę za Adama. Oddał swoje życie „jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (1 Tym. 2:6 NB). Ponieważ Adam był przedstawicielem całej ludzkiej rodziny, dlatego może ona dzielić z nim zasługi płynące z odkupienia dostarczonego przez Jezusa, jego zastępcę. Stąd śmierć Jezusa jest skuteczna dla wszystkich, którzy przyjmą jej zasługi, wierząc w Pana Jezusa Chrystusa, jak czytamy: „Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą” (1 Kor. 15:22). [816,1]