CZYŚCIEC – Brak dowodów w Piśmie Świętym.

Pytanie – Czy jest takie miejsce jak czyściec i gdzie są na to dowody w Piśmie Świętym?

Odpowiedź – Słowo „czyściec” [ang. purgatory] pochodzi z języka łacińskiego i przede wszystkim oznacza miejsce oczyszczenia, czynienia czystym. Ideą łączącą się zazwyczaj z tym pojęciem jest istnienie pośredniego stanu przejściowego dla tych, którzy umarli, lecz w chwili śmierci – chociaż wyznawali chrześcijaństwo – nie zostali wystarczająco oczyszczeni ze swych grzechów, by od razu wejść do nieba, gdzie zamieszkują czyści i świętobliwi. Stąd też muszą odpokutować swoje grzechy poprzez intensywne cierpienia w płomieniach i smutku w ciągu okresu proporcjonalnego do ilości grzechów, tak by zostały wykorzenione. Nic nam nie wiadomo o tym, żeby pogląd ten znajdował potwierdzenie w Biblii. Jednakże warunki charakteryzujące czyściec przedstawione są w nauce Pisma Świętego. Staje się to bardzo jasne dla wszystkich oświeconych badających Biblię, że podczas okresu panowania Chrystusa na ziemi przez okres tysiąca lat – kiedy Szatan będzie związany, a poznanie Pana napełni całą ziemię, jak wody przykrywają głębiny – narody ziemi nauczą się sprawiedliwości i stopniowo oczyszczą się z wszelkiej nieprawości i niesprawiedliwości i w taki sposób zostaną przygotowane, by wejść do warunków życia wiecznego. Oczywiście stanie się to po wtórym przyjściu Jezusa. Świat nie ma być spalony i pochłonięty w próżnym wysiłku, by go oczyścić i naprawić, ale Pan będzie rządził w sprawiedliwości i miłości, a dzięki swej dobroci i miłosierdziu pozyska ludzkość. [815,2]