MODLITWA – O zdrowie.

Pytanie – Czy właściwym jest dla chrześcijan modlić się o zdrowie?

Odpowiedź – Niemowlęta w Chrystusie mogą się modlić o zdrowie fizyczne z czystym sumieniem i mogą otrzymać odpowiedź jako nagrodę za swą wiarę i modlitwę. Ale bardziej zaawansowany chrześcijan, który przeszedł od usprawiedliwienia do uświęcenia – który ofiarował życie i zdrowie, i wszystko inne Bogu i który w zamian został spłodzony z ducha świętego do nowej natury – taki chrześcijanin nie powinien modlić się o zdrowie. Lecz powinien uznawać, że jego ofiarowanie zawiera także rezygnację z wszelkich roszczeń do ziemskiego błogosławieństwa, w zamian za duchowe życie, duchowe zdrowie, duchowe odzienie, duchowy pokarm, a z czasem, przy zmartwychwstaniu – duchowe ciało. Jego modlitwa powinna brzmieć: Niech się we mnie dzieje Twoja wola. Obdarz mnie dzisiaj codziennym pokarmem według Twojej Boskiej mądrości, tym, co będzie najlepsze dla mnie jako Nowego Stworzenia w Chrystusie, jako członka Ciała Chrystusowego, „Kościoła pierworodnych”, których imiona są zapisane w niebie. Tacy powinni pamiętać na słowa Pana, że wszystkich tych rzeczy: jedzenia i odzienia szukają poganie, zabiegają i modlą się o nie. Jednak ci, którzy stali się Nowym Stworzeniem, mają wyższe cele i w pełni mogą zaufać Panu, że da im to, co najlepsze. [814,2]