BIEDNI – Czy będą zawsze na ziemi?

Pytanie – Proszę o wyjaśnienie wersetu: „Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie” (Jan 12:8 NB). Czy to oznacza, że biedni zawsze będą na ziemi?

Odpowiedź – Wypowiadając te słowa, Jezus zwracał się do swoich uczniów, a przez nich także do wszystkich ofiarowanych chrześcijan. Przy wtórym przyjściu Jezusa wszyscy Jego wierni naśladowcy będący wtedy na ziemi zostaną zabrani do niebiańskiego stanu. Podstawą ku temu są Jego słowa, że odchodzi, by przygotować dla nich miejsce, a potem powróci po nich; kiedy zaś Królestwo Chrystusowe będzie całkowicie ustanowione, a błogosławieństwa spłyną na ludzi, nie będzie więcej ani bogatego, ani biednego, lecz wszyscy będą na jednym wspólnym poziomie (Izaj. 11:4-5). Panowanie Mesjasza będzie skutkowało pokojem, radością, szczęściem, zdrowiem i dostatkiem dla wszystkich prawych. „Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją i pod figowym drzewem swoim, a nie będzie nikt, co by ich przestraszył; bo to usta Pana zastępów mówiły” (Mich. 4:4; zob. Jer. 31:34; Jer. 33:6). [813,2]