PLEJADY – Związać pęk Plejad.

Pytanie – Jak można wytłumaczyć słowa z Ijoba 38:31 (NB): „Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona?”

Odpowiedź – Ten fragment z Pisma Świętego, jak i wszystkie inne natchnione słowa od Pana, jest głęboki w swoim znaczeniu. Za dni Ijoba ludzie nie posiadali wspaniałych astronomicznych przyrządów, które zostały zaprojektowane w czasach współczesnych i dzięki którym zostały dokonane cudowne odkrycia. Za pomocą prymitywnych środków, które mieli do swej dyspozycji, nie było możliwe, by starożytni posiedli taki stopień wiedzy o astronomii, jakim cieszymy się obecnie. Jedynie natchnieniem (wiedzą udzieloną przez Stwórcę) możemy wyjaśnić fakt, iż w tamtych czasach posiadano dokładniejsze poznanie nauki i astronomii, niż my mamy dzisiaj. W najpotężniejszej strukturze kiedykolwiek wzniesionej przez człowieka, a jednocześnie w najstarszym budynku na ziemi, monumencie, który ma przeszło cztery tysiące lat, w Wielkiej Piramidzie w Egipcie, ukryte zostały w jej wymiarach i zarysowane w jej komnatach i korytarzach naukowe fakty, takie jak liczba dni w roku słonecznym z dokładnością aż do ułamka, średnia odległość Ziemi od Słońca, a także liczba lat w cyklu precesji. Lecz cechą zwieńczającą wszystkie naukowe fakty w niej przedstawione jest ta odkryta przed kilkoma laty: Plejady, najsławniejsza ze wszystkich niebieskich grup gwiazd, stanowią centrum wszechświata, dookoła którego krążą wszystkie ciała niebieskie w przestrzeni, tak jak Ziemia i planety krążą dookoła Słońca, tworząc Układ Słoneczny. Jakże głębokie znaczenie zawarto w tych wspaniałych słowach Ijoba: „Czy możesz związać pęk Plejad?”. [813,1]