PAWEŁ – Apostolstwo.

PytanieBiorąc pod uwagę kategoryczne twierdzenie Pawła, że był w szczególny sposób powołanym przez Boga apostołem, który widział Jezusa oraz że wybór Macieja na następcę Judasza przez jedenastu miał miejsce przed zesłaniem ducha świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, czy mamy uważać, że Paweł jest następcą Judasza, zważywszy, że miało być dwunastu apostołów, a o Macieju nic więcej potem nie słychać?

Odpowiedź – Z biblijnego opisu wyraźnie widać, że jedenastu działało bez należytej podstawy oraz upoważnienia w momencie wybierania Macieja na miejsce Judasza. Zostali oni pouczeni, by pozostać w Jerozolimie i poczekać na dar z góry, ducha świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. I to właśnie podczas tego okresu oczekiwania i jeszcze zanim zostali obdarzeni mocą, opacznie rzucili losy i wybrali Macieja. Pan nie strofował ich za to niezaplanowane mieszanie się w Jego plany, ale po prostu zignorował ich wybór, a we właściwym czasie przywiódł Pawła i oznajmił: „Albowiem mi ten jest naczyniem wybranym” [Dzieje Ap. 9:15]. Nie ma żadnych wątpliwości, iż Pan zaplanował, że będzie dwunastu apostołów, a na dowód tego zwróćcie uwagę, w jak szczególny sposób Pan wybrał tych dwunastu, pamiętając na znaczenie liczby dwanaście w świętych rzeczach odnoszących się do tego wyboru. Punktem kulminacyjnym jest symboliczny obraz uwielbionego Kościoła przedstawiony w Obj. 21:1. W tym obrazie wyraźnie przedstawione jest, że dwanaście fundamentów miasta jest bardzo cennych, a na nich wypisane są imiona „dwunastu Apostołów Barankowych” [Obj. 21:14] – ani mniej, ani więcej. [811,1]