NOMINALNE KOŚCIOŁY – Przypowieść o winnej macicy i latoroślach.

PytanieCzy z przypowieści o winnej macicy i latoroślach, danej przez Pana Jezusa (Jan 15:1-8), mamy rozumieć, że latorośle wyobrażają różne kościoły i denominacje?

Odpowiedź – Dogłębne zbadanie przypowieści powinno gruntownie przekonać każdego badacza Biblii, że „latorośle” w żaden sposób nie mogą przedstawiać którejkolwiek z pięciuset czy sześciuset religijnych denominacji chrześcijaństwa. W czasie, gdy była wypowiedziana owa przypowieść, nie było żadnych denominacji; powstały one dopiero kilka wieków później. Pan nigdy nie zaaprobował formowania tych wyznaniowych systemów, ponadto też nigdy nie uznawał ich jako swoich przedstawicieli. Jeżeli już, to są „winnicą ziemi” (Obj. 14:18), ponieważ są ziemskiego, czyli ludzkiego, pochodzenia. Jest to nad wyraz oczywiste, że ten fakt staje się coraz bardziej i mocniej rozpoznawany nawet przez przedstawicieli różnych religijnych ugrupowań, którzy ogólnie popierają federację wszystkich kościołów oraz wyeliminowanie denominacyjnych granic. Zobacz, co apostoł powiedział o skłonnościach do tworzenia denominacji w 1 Kor. 3:3-4. Mistrz mówił to do swoich uczniów i nazwał ich latoroślami. Oto Jego własne słowa: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami” [Jan 15:5 NB]. Zatem staje się oczywiste, że odnosił to do jednostek, co można zauważyć w wersecie 6, gdzie mówi: „Jeśliby kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl” [Jan 15:6]. Ta sama bliska relacja istniejąca pomiędzy Panem i Jego wiernymi naśladowcami jest zobrazowana przez apostoła, gdy używa obrazu ludzkiego ciała, by pokazać, w jaki sposób bracia w Chrystusie są członkami Ciała Chrystusowego – 1 Kor. 12:14-27. [810,1]