BLIŹNI – Kim jest?

Pytanie – Jedno z przykazań Biblii brzmi: „Miłuj bliźniego twego, jako siebie samego” [3 Mojż. 19:18; Mar. 12:31]. Jak mogę stwierdzić, kto jest moim bliźnim?

Odpowiedź – Nasz Pan jasno odpowiada na to w Łuk. 10:29-37, gdzie opisuje człowieka w utrapieniu i potrzebie. Kapłan nadszedł i widząc tego człowieka, minął go drugą stroną drogi, jakby się bał, że stanie się nieczysty choćby poprzez zwrócenie uwagi na cierpiącego. Następnie Lewita uczynił podobnie. Wtedy nadszedł Samarytanin (Samarytanie to mieszany lud, prosty i pogardzany przez żydowską klasę kapłańską), który usłużył pomocą cierpiącemu. Ukazana jest tutaj zasada, że każdy jest twoim bliźnim i powinien być traktowany uprzejmie, hojnie i według Złotej Reguły: „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”. „Miłuj bliźniego twego, jako siebie samego” i pokaż, że kochasz go poprzez obchodzenie się z nimi szczerze, sprawiedliwie i dokładnie tak, jak byś chciał, by postępowano z tobą. Apostoł Paweł ogłosił właściwą zasadę w Gal. 6:10: „Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim”. [808,1]