MOJŻESZ I ELIASZ – Jak zostali rozpoznani na górze?

Pytanie – W Mat. 17:3 jest napisane, że przy przemienieniu Jezusa ukazali się Eliasz i Mojżesz, którzy z Nim rozmawiali. Czy wyjaśnisz, proszę, jak to było możliwe, że w tych dwóch z Panem apostołowie rozpoznali Mojżesza i Eliasza?

Odpowiedź – Zapis Pisma Świętego nie zawiera informacji co do sposobu, w jaki apostołowie rozpoznali patriarchów. Dlatego też jesteśmy zmuszeni polegać na własnych przypuszczeniach i przyjąć takie, które uznamy za najrozsądniejsze rozwiązanie tej kwestii, bez formułowania zbyt kategorycznych wniosków. Istnieją dwa sposoby, dzięki którym apostołowie mogli rozpoznać tożsamość tych dwóch osób, które pojawiły się z Panem. Werset mówi: „A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, z nim rozmawiający”. Podczas tej rozmowy było rzeczą zupełnie naturalną, że Pan zwracał się do nich po imieniu. Poza tym, schodząc z góry, Pan mógł poinformować apostołów o tożsamości tych osób, które ujrzeli w „widzeniu”. Apostołowie nie widzieli rzeczywistego Mojżesza i Eliasza, ponieważ było to jedynie „widzenie”, tak jak stwierdził Zbawiciel, mówiąc: „A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie” (Mat. 17:9). [807,1]