MATERIALIZACJA – Pojawianie się zmarłych, upadli aniołowie.

Pytanie – Co mamy myśleć o niezwykłych wypadkach opisywanych w prasie codziennej oraz miesięcznikach odnośnie wiadomości otrzymywanych od uznanego angielskiego publicysty W. T. Steada, który zginął w katastrofie Titanica, a teraz się pojawia i rozmawia z kilkoma dobrze znanymi osobami przy różnych okazjach? Czy to nie dowodzi, że umarli nie są martwi, ale bardziej żywi niż wcześniej?

Odpowiedź – Jest to prawdą, że ostatnio prasa donosiła o licznych manifestacjach niewidzialnych, nadprzyrodzonych mocy. Nie ma żadnej wątpliwości co do autentyczności tych demonstracji; są one potwierdzane przez wybitne jednostki. Jako że Pismo Święte z całą pewnością uczy, iż umarli są nieświadomi w grobach i nie będą obudzeni aż do poranku zmartwychwstania, jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że owe nadzwyczajne zjawiska nie są dokonywane przez zmarłych ludzi. Biblia wyjaśnia tę tajemnicę tym, którzy są chętni przyjąć jej świadectwo. To upadli aniołowie, demony, które nie zachowały swojego pierwszego stanu, opuszczając swoje miejsce w czasach przedpotopowych, i sprzeciwiły się woli Bożej, za co zostały poddane łańcuchom ciemności (ciemności nocy) aż do czasu sądu. To one ukazywały swoją moc wszystkim poprzez wieki, nawiedzając ludzi, podając się za umarłych, by oszukać ludzkość. Rozważ dokładnie następujące wersety: 2 Mojż. 22:18; 5 Mojż. 18:9-12; 3 Mojż. 19:31; 3 Mojż. 20:6; 2 Król. 21:2,6,11; 1 Kron. 10:13-14; Dzieje Ap. 16:16-18; Gal. 5:19-21; Izaj. 8:19-20; Izaj. 19:3. [804,1]