CZŁOWIEK – Czym jest?

Pytanie – Czym jest człowiek? Czy jest on w połowie duchowy i w połowie cielesny, czy też jest całkowicie ludzką, czyli ziemską, istotą?

Odpowiedź – Nie ma żadnego wyrażenia w Piśmie Świętym stwierdzającego, że człowiek został stworzony w jakimkolwiek duchowym sensie. Wręcz przeciwnie, Biblia wyraźnie podkreśla, że człowiek jest „z ziemi ziemski”, że został stworzony z prochu ziemi, że dech żywota został tchnięty w jego nozdrza i stał się duszą żywiącą (1 Kor. 15:45-47; 1 Mojż. 2:7). Biblijne wyrażenie: „Wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał” [Kazn. 12:7] odnosi się do podstawy życia, czyli iskry życia, której Pan udzielił Adamowi, stwarzając go z prochu ziemi. Dech żywota jest czynnym składnikiem, który sprawia, że istota staje się żyjąca, lecz oddzielony od ciała wraca do Stworzyciela, który jest źródłem wszelkiego życia. Psalmista oświadcza, że człowiek został stworzony niewiele mniejszym od aniołów [Psalm 8:6], którzy są najniższymi z duchowych istot. Człowiek jest najwyższą spośród ziemskich istot. W Boskim zamyśle miał być władcą, monarchą nad ziemskim królestwem, mającym władzę nad wszelkim stworzeniem ziemskim, rybami w oceanach i ptactwem niebieskim. Z punktu widzenia tej jasnej, biblijnej nauki rozumiemy ze słów naszego Pana i Jego apostołów, że należy być spłodzonym z ducha świętego, aby w jakimkolwiek sensie mieć duchowe życie. Pan Jezus był pierwszym, który rozwinął się jako duchowe Nowe Stworzenie z cielesnego, czyli ziemskiego, stanu. Chociaż był doskonałym człowiekiem, to czytamy, że jako duchowe „Nowe Stworzenie” stał się doskonały poprzez cierpienia (Hebr. 2:10), „umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem” (1 Piotra 3:18). [803,1]