CZŁOWIEK – Relacja z Bogiem i kobietą.

Pytanie – Co apostoł Paweł ma na myśli, gdy stwierdza: „Mężczyzna (...) jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny” (1 Kor. 11:7)?

Odpowiedź – W 1 Mojżeszowej jest napisane, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga [1 Mojż. 1:26]. Słowa tego fragmentu byłyby może właściwsze, gdyby brzmiały: „Człowiek jest wspaniałym obrazem Boga”. Oczywiście te słowa apostoła odnoszą się do pierwszego doskonałego człowieka, a nie do człowieka, który teraz jest upadły moralnie i w zdeprawowanym stanie. Kobieta została stworzona jako jego „pomoc” (1 Mojż. 2:18), a we właściwej relacji, która powinna istnieć pomiędzy tymi dwojgiem, byłaby ku jego czci i chwale. W 1 Kor. 11:3 apostoł wyjaśnia, że mąż jest głową żony (Efezj. 5:22-33). Ojciec Niebieski zaplanował, by Jego Syn, namaszczony Jezus, „będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności” Ojca (Hebr. 1:3), miał Oblubienicę (Obj. 21:9). Owa Oblubienica ma się składać z klasy wybranych zwycięzców Wieku Ewangelii. Skompletowana i uwielbiona Oblubienica, Kościół, będzie „pomocą” dla Chrystusa, a zarazem będzie ku Jego czci i chwale. [802,3]