CZŁOWIEK – Jak długo żyje?

Pytanie – Czy Biblia uczy, jak długo człowiek żyje na ziemi?

Odpowiedź – Pismo Święte daje satysfakcjonującą odpowiedź na to pytanie. Naukowcy pozwolili sobie na wiele spekulacji odnośnie czasu życia człowieka na ziemi. Ich przypuszczenia objęły szeroki zakres. Jeden poważany geolog twierdzi, iż minęło 50 tys. lat, od kiedy pierwszy człowiek żył w Egipcie, podczas gdy kolejny twierdzi, że upłynęło 250 tys. lat, odkąd pierwszy człowiek pojawił się na ziemi europejskiej. W kontraście z tymi spekulacyjnymi teoriami mamy jasny i połączony łańcuch chronologii biblijnej, który pokazuje, że upłynęło mniej niż siedem tysięcy lat od stworzenia pierwszego człowieka. Biblia to najstarsza i najbardziej autentyczna historia człowieka. Nie daje pola do popisu dla przypuszczeń, ale jasno uczy, że Adam był pierwszym człowiekiem. Ponadto podaje swoją własną chronologię, która jest podzielona następująco: od Adama do potopu – 1656 lat, od potopu do Abrahama – 427 lat, od tego momentu do wyjścia i dania Zakonu – 430 lat, następnie do podziału Kanaanu – 46 lat, potem okres sędziów – 450 lat oraz okres panowania królów – 513 lat; zatem od stworzenia Adama do 1911 r. n.e. minęło w sumie 6039 lat. Jest to wynik przedstawiony przez najlepszych specjalistów w zakresie chronologii biblijnej, którzy pisali na ten temat. [802,1]