CZŁOWIEK – Jego wiek określony w latach czy miesiącach księżycowych.

Pytanie – Jaki jest dowód na to, że długość życia przed potopem określona była w latach, a nie w miesiącach księżycowych, jak nauczają niektórzy naukowcy?

Odpowiedź – Wielu usiłowało wyjaśnić nadzwyczajną długowieczność w czasach przedpotopowych. Niektórzy dożywali dojrzałego wieku 800 lub 900 lat. Jeżeli chodzi o Matuzalema, najstarszego człowieka wspomnianego w Biblii, który przeżył 969 lat, przedstawianych jest wiele teorii, a do jednej z nich odniesiono się w powyższym pytaniu. Jednak dzięki świętemu zapisowi możemy z łatwością zobaczyć, że ta teoria nie jest właściwa. 1 Mojż. 5 przedstawia genealogię i wiek różnych osób, gdy narodziły im się dzieci. Jeżeli mielibyśmy przyjąć, że rok był w rzeczywistości miesiącem księżycowym, napotkamy na wielkie trudności, ponieważ według tego rachunku Kenan miałby pięć lat i dziesięć miesięcy, gdy zrodził syna, a Mahalaleel miał pięć lat i pięć miesięcy, gdy zrodził starszego syna Jereda. Prawdziwa przyczyna zaawansowanego wieku tych, którzy żyli przed potopem, jest przedstawiona w Biblii, a mianowicie rodzaj ludzki uległ nieznacznej degradacji od doskonałości, którą cieszył się Adam przed swoim nieposłuszeństwem. W konsekwencji we wspaniałym organizmie z nieznacznie osłabioną witalnością iskra życia była utrzymywana przez wieki. Jakże odmienne są warunki teraz, gdy średnia długość życia to około trzydzieści pięć lat! Złośliwe choroby powodowane zarazkami i bakteriami straszliwie nawiedzają rodzaj ludzki i nawet ze wszelką pomocą nauki i higienicznymi środkami ostrożności ogromnie ciężko jest zachować tlącą się iskrę życia! [801,2]