KŁAMSTWO – Czy kiedykolwiek uzasadnione?

Pytanie – Czy kłamstwo jest kiedykolwiek uzasadnione?

Odpowiedź – Głównym celem naszego obecnego życia jest rozwój charakteru. Ważność tej pracy okazuje się wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że nasze korzyści przez całą wieczność zależą całkowicie od rodzaju charakteru, jaki rozwiniemy w tym życiu. Charakter kształtuje się głównie przez walkę z wrogimi wpływami. Prawie wszystkie wpływy warunków tego życia są przeciwne zasadom sprawiedliwości. Ci, którzy chcą prowadzić dobry bój wiary i walczą, by podnosić się, zamiast upadać, jak czyni to obecny zły świat, mają zapewnienie wysokiej i niebiańskiej nagrody w przyszłym życiu, jak również nagrody w tym obecnym życiu w postaci czystego sumienia i chwalebnej satysfakcji ze szlachetnego i uczciwego życia! Ci, którzy kroczą po linii najmniejszego oporu, płyną z prądem, mogą myśleć, że ich droga jest najłatwiejsza, lecz jest to tylko próżne złudzenie, ponieważ kroczą najtrudniejszą ścieżką – „droga przewrotnych jest przykra” (Przyp. 13:15). Kłamstwo nie jest nigdy uzasadnione, co więcej, jest niekorzystne. Osłabia charakter danej osoby proporcjonalnie do wielkości występku związanego z owym kłamstwem. Każdy krok oddalający od prawdy będzie musiał być cofnięty w tym lub w przyszłym życiu. Pismo Świętego potępia kłamstwo. Szatan jest nazwany „ojcem kłamstwa” [Jan 8:44]. Charakter Pana Jezusa jest wystawionym nam wzorem prawości. We wszystkich swych ziemskich doświadczeniach głosił On prawdę i potępiał błąd. W każdej chwili mówił prawdę, a kiedy nie było stosowne mówić prawdy – milczał. [800,2]