ŻYCIE – „Druga szansa”.

Pytanie – Czy nauka o próbie w przyszłości nie skłania ludzi do nierozważnego i grzesznego życia teraz oraz do opinii, że będą mieć drugą szansę w przyszłym życiu?

Odpowiedź – Nawet w połowie nie tyle, co nauka, że nawet zatwardziały nikczemnik poprzez spowiedź na łożu śmierci jest natychmiast wprowadzany do nieba! Poza tym, przyszła próba nie będzie oznaczała „drugiej szansy”. Ograniczona liczba, Kościół Chrystusowy, jest obecnie wybierany ze świata, by był Oblubienicą, Małżonką Barankową (Dzieje Ap. 15:14). Większość przestępców przebywających w więzieniach w naszym kraju jest lub była członkami jakichś organizacji religijnych, które nauczały usztywniającej grzesznika doktryny o wiecznych mękach. Czy ta błędna nauka powstrzymała ich od popełnienia przestępstwa? Ci, którzy wierzą, że Stwórca jest Bogiem miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości, że zaplanował czasy błogosławienia świata w nadchodzącym wieku, kiedy ludzkość będzie miała jedyną szansę zbawienia, są niezmiennie szlachetni i podniesieni na wyższy poziom moralności, a także darzą większym szacunkiem i miłością swego Stworzyciela, Boga – znać Go znaczy kochać. Prawda uświęca, a błąd upadla. [800,1]