ŻYCIE – Wyjaśnienie.

Pytanie – Czym jest życie?

Odpowiedź – Żyć oznacza być czującą istotą, być zdolnym do świadomości, radości, smutku, przyjemności czy też bólu. Życie w najwyższym znaczeniu znane jest jako nieśmiertelność. Owa nieśmiertelność oznacza życie wrodzone, życie nie podtrzymywane przez zewnętrzne zasoby, warunki czy wpływ, ale życie samo z siebie. Życie posiadane w takim sensie pierwotnie należało do samego Boga, ale zostało one dane przez Ojca Panu Jezusowi Chrystusowi, a On obiecuje to życie swojemu wiernemu Kościołowi, swojej Oblubienicy, swoim towarzyszom w królewskiej chwale. Jednak życie w niższym znaczeniu jest w posiadaniu aniołów przez łaskę Stwórcy, który upodobał sobie, by mogli wiecznie cieszyć się tym życiem w harmonii z Jego wolą. Ogólnie życie wieczne proponowane ludzkości będzie ostatecznie przyznane wszystkim tym przedstawicielom rodu Adama, którzy na koniec, pod błogosławionymi rządami Królestwa Mesjasza, zostaną całkowicie wyzwoleni od niedoskonałości grzechu i śmierci i którzy utrzymają tę doskonałość przez bezustanne posłuszeństwo Boskim wymaganiom. Wszyscy, którzy będą grzeszyć po otrzymaniu pełni światła, nie będą żyć. [799,2]