ZAKON – „Oko za oko”.

Pytanie – Co znaczy wyrażenie „oko za oko, ząb za ząb” (2 Mojż. 21:24)?

Odpowiedź – Pan dał Zakon Izraelitom poprzez Mojżesza, pośrednika tego narodu, w celu podkreślenia i wpojenia im lekcji o boskiej zasadzie SPRAWIEDLIWOŚCI. Dzięki cudownemu systemowi praw zasada ta została wyraźnie uwydatniona. Sprawiedliwość jest nieubłagana, gdyż wymaga dokładnego odpowiednika za rzecz, która zginęła lub została uszkodzona przez pogwałcenie zasad sprawiedliwości. Waga musi zostać idealnie zrównoważona. Tak jak prawa w świecie materialnym, czyli w świecie natury, są stałe i bezwarunkowe – jakiekolwiek pogwałcenie tych praw natury musi powodować karę – podobnie jest w sferze moralnej. Tak jak przyczyna i skutek są ze sobą powiązane, tak jakiekolwiek pogwałcenie zasad sprawiedliwości wymaga rekompensaty oraz wyegzekwowania kary. Nie ma od tego ucieczki. Niech nikt się nie oszukuje w tym względzie. Jeśli ktoś celowo rani drugiego, w takim samym stopniu rani siebie. Prawo akcji i reakcji działa w sferze moralności tak samo jak w działaniu materialnego wszechświata. Najszczęśliwszy jest ten, kto przestrzega najpełniej zasad sprawiedliwości, a najbardziej nieszczęśliwszy jest ten, kto je najbardziej narusza. Z tego wynika, że miłość jest wypełnieniem Zakonu. Miłość do Pana sprawi, że będzie się posłusznym Jego sprawiedliwym przykazaniom, a miłość do bliźniego pobudzi do czynienia dobrze wszystkim ludziom w miarę nastręczania się sposobności. Ta wspaniała prawda została pięknie przedstawiona przez Mistrza i Jego apostołów. Zob. Mat. 22:37-40 i Rzym. 13:10. Jak niewielu jednak przestrzega tej zasady! W konsekwencji tak wiele nieszczęścia jest na świecie! [798,2]