KRÓLESTWO – Doznaje gwałtu.

Pytanie – Proszę, wyjaśnij Mat. 11:12: „A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je”.

Odpowiedź – Jest to proroctwo odnoszące się do Kościoła, do klasy Królestwa, gdy Królestwo Niebios jest w zarodku. Słowa te znamiennie wypełniły się w historii prawdziwego Kościoła Chrystusowego od dni Jana aż do teraźniejszości. „Gwałtownicy”, ci, którzy mają usposobienie Ismaela i Ezawa, zawsze gorzko się sprzeciwiali i prześladowali prawdziwy lud Pański i pozornie tryumfowali nad Królestwem Niebieskim. Wiele wersetów pokazuje, iż taki stan będzie panować na świecie, aż przyjdzie czas, gdy Pan Jezus przy swoim wtórym przyjściu obejmie wielką moc i władzę oraz ustanowi swoje własne sprawiedliwe rządy na ziemi, obalając imperium Szatana i ustanawiając Królestwo Niebios. Apostoł napomina lud Pański, by był poddany władzy światowych rządów i zwierzchności (Rzym. 13:1-7). Ale nadejdzie czas, kiedy to wszystko zostanie oddane Panu Jezusowi i Jego współdziedzicom, a na ruinach starych, egoistycznych i złych królestw oraz rządów będzie ustanowione Królestwo Boże, które już nigdy nie zostanie usunięte. [797,2]