KRÓLESTWO – Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego.

Pytanie – „Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim” – Mat. 16:28 (NB). Czy to oznacza, że niektórzy żyjący w tamtym czasie będą żyli aż do drugiej obecności Pana?

Odpowiedź – Słowo „Królestwo” tak naprawdę określa królewski majestat. Czytając dalej następny rozdział, dowiadujemy się, że sześć dni później Pan wziął Piotra, Jakuba i Jana, zostawił resztę swoich uczniów i poszedł na górę, gdzie się przed nimi przemienił. Twarz Jezusa lśniła w chwale, stała się jasna jak słońce, a Jego oblicze było białe jak światło. Królewski majestat wyglądu Pana wraz z „wizją” Mojżesza i Eliasza oraz jasnym obłokiem okrywającym wszystkich stworzyły niezwykłe połączenie światła i chwały. Apostoł Piotr, opisując później tę chwalebną scenę, oświadcza, że byli naocznymi świadkami majestatu (królewskiego) Pana Jezusa i że słyszeli także głos Ojca Niebieskiego dochodzący od wielmożnej chwały (2 Piotra 1:16-18). W ten sposób rozważany werset został wypełniony. [797,1]