KRÓLESTWO – Nikodem.

Pytanie – Czy możesz wytłumaczyć słowa Zbawiciela wypowiedziane do Nikodema (Jan 3:5): „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”?

Odpowiedź – Naród żydowski był ofiarowanym narodem, ludem przymierza. Wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza w morzu i obłoku, gdy opuścili Egipt. Bóg przyjął ich w Mojżeszu, pośredniku przymierza na Górze Synaj. Jednak za czasów Jezusa zapomnieli o swoim przymierzu, niektórzy z nich otwarcie żyli jako celnicy i grzesznicy, a wielu innych było zadufanymi w sobie hipokrytami. Stąd misja Jana oznaczała pokutę i chrzest na odpuszczenie grzechów – powrót do Boga, uznanie pokuty i naprawę serca oraz życia. Nikodem był Żydem, lecz żaden Żyd nie mógł się stać naśladowcą Jezusa i wejść do Królestwa, jeżeli najpierw nie doświadczył tej poprawy i nie został ochrzczony, „narodzony z wody”. Dodatkowo musiało nastąpić spłodzenie z ducha, a następnie, w zmartwychwstaniu, narodzenie do duchowej natury – „narodzenie z ducha”. Tylko ci, którzy doświadczyli tej całkowitej naprawy serca i umysłu i którzy zostaną „przemienieni” w zmartwychwstaniu, wejdą do Królestwa Bożego. [796,2]