KRÓLESTWO – Najmniejszy, większy niż Jan Chrzciciel.

Pytanie – Co miał na myśli Jezus, mówiąc: „Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszy w królestwie niebieskim, większy jest niżeli on” – Mat. 11:11?

Odpowiedź – Aby zrozumieć to zdanie Mistrza, trzeba pamiętać o jasno nakreślonym rozgraniczeniu pomiędzy różnymi „wiekami”. Jan był ostatnim z proroków i należał do dyspensacji, która miała się ku końcowi, w przeciwieństwie do apostołów i innych naśladowców Jezusa, którzy należeli do nowej dyspensacji, rozpoczętej przez Jezusa. Powołanie ewangeliczne jest powołaniem do uczestnictwa w Królestwie Bożym – Królestwie Mesjasza. Nasz Pan Jezus ma być wielkim Królem świata podczas tego Wieku Tysiąclecia. Ojciec Niebieski ma na celu wybranie „malutkiego stadka” spośród ludzi, by byli współpracownikami Pana w dziele podnoszenia i błogosławienia świata ludzkości. Pierwsi, którzy mieli być przyjęci do stanu Królestwa, otrzymali ducha świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Od tego momentu wszyscy ci, którzy podobnie się poświęcają i są podobnie spładzani z ducha świętego, są przyjmowani jako należący do tej samej klasy, tj. jako członkowie klasy Królestwa. Jeżeli pozostaną wierni poprzez próby i doświadczenia obecnego życia, będą „królami i kapłanami Bogu” i Chrystusowi, z którym będą panować tysiąc lat, podnosząc i błogosławiąc ludzkość (Obj. 1:6; Obj. 20:4). Najmniejszy w tej klasie będzie miał wyższe stanowisko niż Jan Chrzciciel czy którykolwiek z proroków poprzedniej dyspensacji, gdyż klasę tę stanowić będą istoty duchowe na duchowym poziomie. Chociaż Jan wraz ze wszystkimi wiernymi z przeszłości otrzyma wielkie błogosławieństwa, to jednak ponieważ będą na ziemskim poziomie, ich błogosławieństwa będą błogosławieństwami restytucyjnymi do ludzkiej doskonałości itd. [796,1]