KRÓLESTWO – „Klucze” dane Piotrowi.

Pytanie – Czy apostoł Piotr będzie stróżem w niebie, skoro Jezus powiedział mu: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mat. 16:19)?

Odpowiedź – „Królestwo” w Piśmie Świętym przedstawia tych, którzy stają się prawdziwymi naśladowcami Jezusa, natomiast „klucze” są symbolem władzy otwarcia. Apostołowi Piotrowi przyznany został przywilej i autorytet otwarcia po raz pierwszy tego poselstwa i dzieła Ewangelii dla Żydów, a później dla pogan. Rozpoczął to dzieło otwarcia nowej dyspensacji najpierw dla Żydów w Dniu Pięćdziesiątnicy, o czym czytamy: „A stanąwszy Piotr z jedenastoma” [Dzieje Ap. 2:14]. Piotr przejął inicjatywę, otworzył ewangeliczne zaproszenie dla Żydów, a za nim podążyli pozostali apostołowie. Tam użył jednego z kluczy, lecz ponad trzy lata później, w celu otworzenia poselstwa o Królestwie Niebios dla pogan, Piotr użył drugiego klucza, gdy Pan posłał go, by głosił Ewangelię Korneliuszowi będącemu pierwszym poganinem, który przyjął Pana Jezusa Chrystusa, a zatem pierwszym, który stał się członkiem klasy Królestwa Niebios. Stąd widzimy, że apostoł Piotr dawno użył kluczy wspomnianych w tym wersecie. Nie będzie żadnej więcej okazji, by użyć ich ponownie. Ci, którzy osiągają niebo, nie będą przechodzić przez literalne drzwi. [795,2]