SĄD – Czym jest „dzień sądu ostatecznego”?

Pytanie – Co znaczy termin „dzień sądu ostatecznego”?

Odpowiedź – Jest to ostatni straszny dzień, w którym (według przestarzałych teorii ukształtowanych przez teologię, która się przeżyła) Pan powróci na ziemię i zajmie swoje miejsce na wspaniałym białym tronie, podczas gdy wszystkie narody zgromadzą się przed Nim na sąd. W czasie trwania sądu góry i skały będą się walić, a morze i fale będą ryczeć wstrząsane potężnym sztormem. Około tego czasu straszne trzęsienie ziemi wstrząśnie wszystkim tak mocno, że wszystko, co można zrujnować, zostanie usunięte. Wraz z tymi przerażającymi zjawiskami natury słychać będzie ostatnią trąbę, a straszliwy głos słyszany będzie w powietrzu. Pośród tej ogłuszającej wrzawy, w czasie „zagłady rzeczy, miażdżenia światów” [Joseph Addison, Cato – przyp. tłum.] 20 miliardów ludzi, a może nawet więcej, będzie sądzonych, a wszystko to odbędzie się w ciągu 24 godzin. Gdy nastąpi koniec, Wielki Sędzia zaprosi kilku świętych, „Malutkie Stadko”, do błogiego stanu, a ogromna większość ludzkości otrzyma rozkaz odejścia na wieczne męki w ogniu i siarce. Wraz z ogłoszeniem ostatniego wyroku sądu wybuchnie straszliwy ogień, żywioły stopnieją, a niebiosa i ziemia rozpuszczą się! Ten ponury obraz sądu bez wątpienia stworzony został przez kogoś obdarzonego ogromną wyobraźnią, kogoś, kto zebrał wiele symbolicznych i figuralnych wyrażeń z Biblii, by stworzyć ów karykaturalny szkic „sądu ostatecznego” w celu przestraszenia zarówno dobrych, jak i złych dzieci prawie na śmierć! [794,1]