SĄD – Bóg jest bezstronny.

Pytanie – Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i zharmonizowanie wersetów z Rzym. 2:7-10.

Odpowiedź – W szóstym wersecie apostoł mówi: „Który odda każdemu podług uczynków jego” [Rzym. 2:6] – gdy zostanie objawiony Boży sąd, jak stwierdza w wersecie piątym. Dochodząc do siódmego wersetu, zaznacza, że ci, którzy będą cierpliwie trwać w dobrych uczynkach, szukaniu sławy, czci i nieśmiertelności, otrzymają żywot wieczny, w czasie wskazanym przez dwa poprzednie wersety. W tym czasie ci, którzy będą trwać w złych uczynkach, zostaną ukarani przez Boską zapalczywość i gniew. Ale ci, którzy w czasie sądów Pana na ziemi będą przestrzegać zasad sprawiedliwości, doświadczą Boskiej łaski i błogosławieństw, zarówno Żydzi, jak i poganie. Takie przedstawienie tej kwestii znajduje się w harmonii z ogólnymi naukami Biblii, pokazującymi, że Kościół Chrystusowy, wybierany obecnie spośród narodów ziemi, dostąpi chwały, czci i nieśmiertelności, podczas gdy cała ludzkość – prawa i posłuszna – której próba do wiecznego życia nastąpi po uwielbieniu Kościoła, otrzyma „chwałę i cześć, i pokój” [Rzym. 2:10] doskonałego ludzkiego stanu. [793,2]