IJOB – Prawdziwy czy alegoryczny?

Pytanie – Czy Ijob był postacią prawdziwą, czy jedynie alegoryczną?

Odpowiedź – Wierzymy, że Ijob był prawdziwą osobą – człowiekiem. Tak opisują go następujące wersety: Ijoba 1:1; Ezech. 14:14-20; Jak. 5:11. Nie zmienia to jednak faktu, że z doświadczeń Ijoba możemy nauczyć się wspaniałej, alegorycznej lekcji. Jako całość, jego życie przedstawia doświadczenia ludzkości w utracie wszystkiego. Ijob stracił swoje dzieci, przyjaciół, dom, zdrowie, uczucia swojej żony – wszystko – był bliski zagłady w grobie. Wtedy nadszedł punkt zwrotny. Został przywrócony do Bożej łaski i wszystkich błogosławieństw, które wcześniej posiadał, a nawet otrzymał więcej, niż miał kiedykolwiek wcześniej. Przedstawia to doświadczenia rodzaju ludzkiego. Adam w Edenie był doskonały, pełen radości i życia, posiadał doskonały dom. Utracił to wszystko, został wypędzony z Edenu i był zmuszony do walki z jałową ziemią. Wkrótce, gdy nadejdzie „czas naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków” [Dzieje Ap. 3:21], w podobny sposób rodzaj ludzki zostanie przywrócony do Boskich łask i otrzyma błogosławieństwa wspanialsze niż kiedykolwiek przedtem. [793,1]