ŻYDZI – Zgromadzi jak kokosz pod skrzydłami.

Pytanie – Uprzejmie proszę o wyjaśnienie Mat. 23:37-38, gdzie Pan mówi: „Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki i które kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani: ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście? Oto wam dom wasz pusty zostanie”.

Odpowiedź – Zbawiciel, stojąc na Górze Oliwnej i spoglądając na święte miasto Jeruzalem, wypowiedział te słowa, mając serce pełne sprzecznych emocji. Przez trzy i pół roku kładł swoje życie za Żydów, głosząc im wspaniałą nowinę Królestwa Bożego. Uzdrawiał chorych, pocieszał zbolałych i utrapionych, a czasem nawet wzbudzał umarłych. Teraz, tego smutnego dnia, po tryumfalnym wjeździe do miasta, został odrzucony przez naród poprzez jego przedstawicieli – uczonych w Piśmie i faryzeuszy. W smutku i ze łzami oświadcza, że naród ten został odrzucony od Boskiej łaski i nie będzie już traktowany jako naród wybrany. Jakże prawdziwe jest to oświadczenie Pana w świetle faktów historycznych nakreślonych przez świeckie kroniki tego narodu! Od tego momentu zanikała ich łaska, a przychodziło na nich nieszczęście za nieszczęściem, aż zostali pokonani przez Rzymian i jako naród rozproszeni na cały świat, by byli prześladowani, uciskani i zabijani przez pogan. Żyd jest cudem historii, „człowiekiem bez ojczyzny”. Pan Jezus w swojej proroczej wizji przewidział długie wieki utrapień, które na nich przyjdą, a okazując im współczucie i miłość, ubolewał nad nimi i dał wyraz swojej miłości, mówiąc: „Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście?”. [791,2]