JEZUS – Pozorna rozbieżność w genealogii.

Pytanie – W Ewangeliach według Mateusza oraz Łukasza znajduję to, co ma być genealogiami Chrystusa. Mateusz wylicza Jego przodków do Abrahama, Łukasz cofa się do Adama. Pomiędzy Chrystusem a Dawidem Mateusz wymienia 27 pokoleń, a Łukasz 42 i żadne z imion na tych dwóch listach nie jest takie samo. Czy mógłbyś, proszę, wyjaśnić tę pozorną rozbieżność?

Odpowiedź – Nasz Pan Jezus stał się spokrewniony z ludzką rodziną, przyjmując naszą naturę poprzez swoją matkę Marię. Genealogia Marii podana przez Łukasza wiedzie do Dawida przez jego syna Natana (Łuk. 3:23) (Józef jest tutaj nazwany „synem Helego”, czyli synem Elego, ojca Marii, przez małżeństwo, czyli z punktu prawa, zatem jakbyśmy powiedzieli – zięciem Elego; z urodzenia Józef był synem Jakuba, jak napisane jest w Mat. 1:16). Genealogia Józefa podana przez Mateusza cofa się do Dawida przez Salomona (Mat. 1:6-16). Ponieważ Józef wziął Marię za żonę i przyjął jej syna jako swojego, upoważniało to Jezusa do przyjęcia genealogii Józefa; ale takie cofanie się do rodziny Dawida nie było konieczne, ponieważ Jego matka również pochodziła od Dawida, chociaż z innej linii. Stąd owa pozorna rozbieżność wynika z tego, że Łukasz podaje genealogię Marii, podczas gdy Mateusz podaje genealogię Józefa. Rozbieżność w ilości pokoleń od Dawida do Chrystusa [w obu rodowodach] nie musi być uznawana za znamienną. Byłoby raczej dziwne, gdyby pokoleń było tyle samo. [791,1]