JEZUS – Data narodzin.

Pytanie – Czy jest jakiś pewny dowód, że nasz Pan Jezus urodził się 25 grudnia, a jeżeli tak, to gdzie można go znaleźć?

Odpowiedź – Nie można udowodnić, że Chrystus urodził się 25 grudnia, ale są jasne i silne dowody, że czas Jego narodzenia miał miejsce około 1 października. Powszechnie uznaje się, że Jezus został ukrzyżowany w piątek, 3 kwietnia 33 r. n.e. Fakt, że ukrzyżowanie miało miejsce pod koniec czternastego dnia miesiąca Nisan i że data ta rzadko wypada w piątek, a zdarzyło się tak w 33 r. n.e., tak mocno dowodzi słuszności tej daty, że nawet Usher, który przyjął rok 4 p.n.e. jako datę urodzin Jezusa, był zmuszony przyznać, że Jego ukrzyżowanie miało miejsce w roku 33 n.e. Nasz Pan miał trzydzieści lat, gdy rozpoczął misję i jasne jest, że Jego misja trwała trzy i pół roku. Ten powszechnie uznawany fakt wynika z proroctwa Daniela (Dan. 9:25-27) dotyczącego odłączenia Chrystusa w połowie siedemdziesiątego tygodnia łaski dla Izraela. „Siedemdziesiąt tygodni” (dzień za rok – 490 dni, czyli 490 lat – Ezech. 4:6), licząc od 454 r. p.n.e., skończyło się w roku 36 n.e. W połowie ostatniego siedmioletniego tygodnia, „siedemdziesiątego tygodnia”, Chrystus został „odłączony” – ukrzyżowany 3 kwietnia 33 r. n.e. Jeżeli Jezus miał 33 i pół roku w momencie swojej śmierci, musimy jedynie cofnąć się o tę długość czasu od Jego śmierci, by ustalić datę Jego narodzin, która wypadałaby wtedy w okolicy 3 października 2 r. p.n.e. Jest pewne, że data wyznaczona na zimę, 25 grudnia, nie zgadza się ze stwierdzeniem Pisma Świętego [Łuk. 2:8], iż w momencie narodzin naszego Pana pasterze byli w polu ze swoimi stadami. [790,2]