JERUZALEM – Czemu odbudowane?

Pytanie – Czy Jeruzalem kiedykolwiek zostanie odbudowane? W jakim celu?

Odpowiedź – Najznakomitszy ruch, jaki kiedykolwiek pojawił się wśród Żydów od czasu zniszczenia ich stolicy, Jerozolimy, właśnie się rozwija pod nazwą „ruchu syjonistycznego”. Głównym jego celem jest osadzenie Żydów w ich własnym kraju pod ich własnym rządem. Gdyby ruch ten odniósł sukces, oznaczałoby to odbudowanie miasta. Jest wiele proroctw wskazujących, że Żydzi powrócą do Bożej łaski i zostaną ponownie osadzeni w swoim własnym kraju oraz że miasto Jeruzalem zostanie odbudowane. Przytoczymy tylko jedno: Jer. 31:27-40. Biblia wyraźnie naucza, że Jeruzalem stanie się stolicą świata, „albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”, „i pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami jego” (Izaj. 2:3). Godne uwagi potwierdzenie w słowach Nowego Testamentu znajduje się w Dzieje Ap. 15:16-17. [790,1]