JERUZALEM – „Nowe”, literalne czy duchowe?

Pytanie – Co należy rozumieć przez Nowe Jeruzalem opisane w Obj. 21 i 22?

Odpowiedź – Wnikliwa analiza tych wersetów przekona każdego badacza, że z pewnością nie jest tu mowa o literalnym mieście. W symbolicznym proroctwie „miasto” oznacza religijny rząd wsparty władzą i autorytetem. A zatem „święte miasto, Jeruzalem nowe” [Obj. 21:2] symbolizuje założone Królestwo Boże, zwycięzców Ewangelicznego Kościoła, uwielbionego i panującego w chwale. Kościół jest także przedstawiony jako kobieta, „oblubienica, małżonka Barankowa” w mocy i chwale, wsparta przez moc i autorytet Chrystusa, swego Małżonka. „Tedy przyszedł do mnie (...) i rzekł: Chodź sam, okażę ci oblubienicę, małżonkę Barankową. I (...) okazał mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem” (Obj. 21:9-10). Jest jasne, że powinniśmy „uduchowić” ten opis, ponieważ święty Jan sam tak uczynił, gdyż powiedział: „I zaniósł mię w duchu” (Obj. 21:10). Oznacza to, że w duchowym, a nie dosłownym, literalnym sensie zobaczył wspaniałość tego cudownego miasta. Wymiary tego miasta są podane w stajanach i jeżeli zamienimy je na mile, miasto to mierzyłoby 1500 mil [ok. 2400 km] długości, szerokości i wysokości! Z pewnością żadne takie literalne miasto nie będzie nigdy założone na naszym maleńkim globie. Gdy uznamy tę symbolikę, otrzymamy piękny obraz przedstawiający stopniowe ustanawiane Boskiego Królestwa Niebios na ziemi, gdy Kościół, Małżonka Barankowa będzie rządziła w królewskim majestacie z Chrystusem, „Księciem Pokoju”. [789,2]