NIEŚWIADOMOŚĆ – Czy zbawi pogan?

Pytanie – Co stanie się z poganami? Czy zostaną zbawieni ze względu na swoją niewiedzę?

Odpowiedź – Gdyby nieświadomość stanowiła podstawą zbawienia, to wszyscy powinni być pozostawieni w nieświadomości, ponieważ wtedy wszyscy zostaliby zbawieni. A jeżeli poganie są zbawieni przez nieświadomość, wtedy także wszystkie noworodki i dzieci, które umarły przed osiągnięciem świadomości i poznania, a zatem w nieświadomości, powinny zostać zbawione. Jakim wspaniałym misjonarzem byłby wtedy Herod, skoro wymordował tak wiele niemowląt w Betlejem, ponieważ z pewnością wszystkie byłyby zbawione do Królestwa chwały! I cóż za szkoda, że wszyscy nie pomarliśmy jako niemowlęta! Niebo byłoby błogim miejscem wypełnionym poganami i niemowlakami! Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że czas próby pogan do wiecznego życia będzie miał miejsce po wtórym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy nie tylko poganie, ale cała ludzkość zostanie w pełni oświecona co do sposobu zbawienia, gdy droga będzie tak prosta, że pielgrzym, nawet nieuczony, nie zbłądzi. Dojrzewające dzieci także będą miały możliwość zbawienia, ponieważ życie wieczne ma być dane tylko tym, którzy będą wierni i posłuszni. Ci, którzy będą nieposłuszni po uzyskaniu pełnej sposobności, umrą „wtórą śmiercią”. [785,2]