PIEKŁO – Gdzie jest i kto je stworzył?

Pytanie – Gdzie jest piekło i kto je stworzył?

Odpowiedź – Tak zwane „ortodoksyjne piekło” z ogromnymi kotłami ognia i siarki, zarządzane przez ognioodporne diabły, które trzymają w swoich rękach widły i które zajęte są dźganiem i męczeniem miliardów biednych nieszczęśników – całego rodzaju ludzkiego, z wyjątkiem kilku świętych, którzy z wielkim trudem przecisnęli się przez perłowe bramy do niebiańskiego miasta – istnieje tylko w wątłych umysłach i wypaczonej wyobraźni tych, którzy uwierzyli „naukom diabelskim” (1 Tym. 4:1) i którzy nigdy nie badali Biblii dogłębnie. To „piekło” zostało stworzone w „ciemnych wiekach” przeszłości przez zepsutych i niewykształconych księży znajdujących się pod wpływem złych duchów, które fałszywie przedstawiały i bluźniły charakter wszechmocnego Boga, który jest mądry, sprawiedliwy, kochający i miłosierny, jak wszędzie nas zapewnia Pismo Święte. W zwiększającym się świetle naszego dnia, gdy ludzie otrząsają pył i kurz wieków ciemności ze swych oczu, wyraźnie widać, że „piekło” w Biblii nie jest niczym innym jak stanem śmierci – grobem. Hebrajskie słowo szeol i greckie słowo hades użyte w angielskich przekładach mają właśnie takie znaczenie. Wszyscy idą do piekła – grobu – stanu śmierci i pozostaną tam aż do zmartwychwstania. Adam sprowadził to „piekło”, czyli stan śmierci, na całą ludzkość przez własne nieposłuszeństwo (zob. Rzym. 5:12). [784,2]