PIEKŁO – Czy zstąpił tam Chrystus?

Pytanie – Czy jest to fakt biblijny, że Chrystus zstąpił do piekła po swoim ukrzyżowaniu, a przed swoim zmartwychwstaniem?

Odpowiedź – Wielu chrześcijan nie ma pojęcia, gdzie przebywał Pan Jezus od czasu swojego ukrzyżowania do czasu swego zmartwychwstania. Niektórzy uważali, że był gdzieś, głosząc duchom w więzieniu (1 Piotra 3:19), niektórzy, że był ze złoczyńcą w raju (Łuk. 23:43), inni, że był w niebie, a jeszcze inni, że w miejscu ognia i siarki zwanym piekłem (Psalm 16:10; Dzieje Ap. 2:31). Biblia nie pozostawia jednak wątpliwość co do tej kwestii i wyraźnie naucza, że Pan Jezus był w piekle podczas trzech dni po swoim ukrzyżowaniu. Biblijne piekło nie jest jednak tym, za co uważa je większość religijnych wyznań. Jest to stan śmierci, grób. Jezus był w grobie. Był, jak zapewnia nas Biblia, umarły i został wzbudzony trzeciego dnia. Rozważcie następujące wersety i zapomnijcie o zamieszaniu, jakie wprowadzają różne wyznania wiary, które w większości są niebiblijne (1 Kor. 15:3-4; Dzieje Ap. 2:24; Rzym. 6:4; 1 Piotra 1:21). Hebrajskie słowo szeol, greckie słowo hades i angielskie słowo piekło oznaczają to samo – grób, stan śmierci. Wszyscy oświeceni uczeni biblijni oraz duchowni biegli w oryginalnych językach, w których została napisana Biblia, przyznają, jeżeli są uczciwi i nieuprzedzeni, że w pierwotnym znaczeniu tych słów nie ma nawet najmniejszej sugestii ognia, siarki czy męki. Nie mamy tutaj miejsca, by wyjaśniać wszystkie wersety, do których odniesiono się na wstępie tej odpowiedzi, ale możemy zapewnić, że wszystkie, jeżeli są właściwie zrozumiane, znajdują się w całkowitej harmonii ze sobą nawzajem, a także z całą resztą Biblii, która naucza, że przez trzy dni przed zmartwychwstaniem nasz Pan był w grobie. [784,1]