NIEBO I PIEKŁO – „Klucze”.

Pytanie – Ktoś powiedział mi, że święty Piotr musiał mieć wyższą pozycję niż Pan Jezus, ponieważ św. Piotr posiada klucze do nieba, gdy zaś Pan Jezus ma klucze do piekła. Gdzie w Biblii możemy to znaleźć? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź – „Klucz” w biblijnej symbolice przedstawia moc otwierania nadaną temu, kto został należycie upoważniony do tego czynu, tak jak się czasem potocznie mówi: „On posiada klucz do tej sytuacji”. Św. Piotr otrzymał dwa „klucze” (Mat. 16:19). Jednego z nich użył w dniu zesłania ducha świętego, gdy otworzył Żydom drogę, by weszli do Królestwa, przez głoszenie im Ewangelii Chrystusowej i Królestwa (Dzieje Ap. 2:22-36). Tamtego dnia przez te otwarte drzwi weszło trzy tysiące Żydów (Dzieje Ap. 2:41). Drugi klucz został użyty trzy i pół roku później, gdy św. Piotr otworzył drogę dla pogan, by i oni mogli wejść do Królestwa. Uczynił to, głosząc Ewangelię Korneliuszowi, który przyjąwszy poselstwo i uwierzywszy, stał się pierwszym poganinem nawróconym na chrześcijaństwo (Dzieje Ap. 10:44-45). W Obj. 1:18 uwielbiony Zbawiciel został przedstawiony jako ten, który mówi: „I żyjący, a byłem umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci”. Pan Jezus na mocy swojej śmierci i zmartwychwstania dokonał dzieła odkupienia całego rodzaju ludzkiego ze śmierci i piekła – hadesu, grobu. Ponieważ w ten sposób kupił cały rodzaj, posiada „klucze”, moc otworzenia, by wypuścić całą ludzkość z ogromnego więzienia śmierci i grobu, jak czytamy o Panu Jezusie: „Duch Panującego Pana jest nade mną, przeto mię pomazał Pan (...), abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy” (Izaj. 61:1). [783,2]