UZDROWIENIA – Przez niewiernych.

Pytanie – Czy możesz podać biblijny dowód, że uzdrawianie przez wiarę, praktykowane obecnie, pochodzi od Przeciwnika, czyli od Złego? Wiem, że nie może być od Pana, ponieważ znam osobiście takich, co zajmują się czynieniem wspaniałych uzdrowień i są pozbawieni wiary w nauki Biblii. Na przykład mój bliski krewny został podniesiony z łoża śmierci przez moce jednego z tych „uzdrowicieli”, który swoimi naukami zaprzeczał najbardziej podstawowym zasadom Pisma Świętego.

Odpowiedź – Nie ma wątpliwości, że wiele znaczących uzdrowień jest dokonywanych przez ludzi, którzy zdają się być zdolni wywierać wpływ będący poza i ponad naturalną mocą człowieka. Jest również prawdą to, że wielu takich uzdrawiaczy nie wyznaje chrześcijaństwa. Ich moc musi być zatem ze złego źródła, ponieważ Pan nie wspomagałby tych, którzy nie są z Nim w harmonii. W zgodzie z tą myślą czytamy w Mat. 7:22-23, że niektórzy będą dokonywać wspaniałych dzieł nawet w imieniu Chrystusa, ale Pan ich nie uzna. A poza tym, Pańscy naśladowcy nie mają być znani z „wielkich dzieł” – „Tak więc po owocach poznacie ich” (Mat. 7:20 NB). [783,1]