BÓG – „Boga nikt nigdy nie widział” a „widzi i Ojca mego”.

Pytanie – Proszę o wyjaśnienie tych dwóch fragmentów Pisma Świętego: „Boga nikt nigdy nie widział” (Jan 1:18) oraz „Kto mnie widzi, widzi i Ojca mego” (Jan 14:9).

Odpowiedź – Pierwsze wyrażenie należy rozumieć dosłownie. Żadna śmiertelna istota nie mogła zobaczyć Pana Boga i przeżyć – „którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może” [1 Tym. 6:16 NB]. Aby to drugie stwierdzenie było w harmonii z pierwszym, musi być rozpatrywane w sposób abstrakcyjny. Ponieważ naśladowcy Pana nie mogli rzeczywiście zobaczyć Boga, Niebiańskiego Ojca, zatem jedynym sposobem było zobaczenie Go w sensie reprezentatywnym. Nasz Pan Jezus w pełni i doskonale reprezentował Ojca. Był Bogiem objawionym w ciele. Ojcowska miłość, miłosierdzie, sprawiedliwość i mądrość były ukazane w życiu i w naukach Pana Jezusa. Zatem ci, którzy poznali Pana Jezusa, poznali także Ojca. Pan Jezus nigdy nie twierdził, że osobiście jest Niebiańskim Ojcem, zawsze nauczał, że jest Synem Bożym. Pismo Święte zapewnia, że Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna na świat. Bóg w Chrystusie pojednał świat z samym sobą w tym samym sensie, w jakim będzie „wszystkim we wszystkim”, gdy Syn odda Królestwo Ojcu przy końcu tysiącletniego panowania Chrystusa – 1 Kor. 15:27-28. [780,2]