BÓG – Jego miłość a rozkazy, by wytracać.

Pytanie – Jeżeli Bóg jest Bogiem miłości, jak mówi nam Biblia, to jak możemy rozumieć Jego rozkaz dany narodowi izraelskiemu, by całkowicie wytracił swoich wrogów – mężczyzn, kobiety i dzieci?

Odpowiedź – Ziemia Kanaan należała do Izraelitów, ponieważ została dana Abrahamowi i była obiecana jego nasieniu na wieczne posiadanie. Filistyni, Amoryci oraz inni, którzy zamieszkiwali tę ziemię w czasie, gdy Mojżesz pod Boskim kierownictwem wyprowadzał Izrael z Egiptu, byli na wpół barbarzyńskimi narodami, których grzechy i nieprawości się dopełniły. Ponieważ stali się tak zdeprawowani, Pan uznał, że należy ich zniszczyć. Wyobraźmy sobie, że obecnie ludzie zajmujący ziemię Kanaan staliby się tak zdegradowani i zepsuci, iż zagrażaliby cywilizacji, rabując i wytracając niewinnych, ze wszech miar będąc ohydnymi zarówno dla siebie nawzajem, jak i dla innych narodów. Czy byłoby to naprawdę niemądre, niesprawiedliwe i niemiłosierne ze strony Boga, gdyby spowodował ich usunięcie i całkowite wyniszczenie, aby w ten sposób umożliwić Izraelitom osiedlenie się w ich własnej ziemi? Wiele proroctw biblijnych wyraźnie wskazuje, że możemy oczekiwać, iż w przeciągu następnych kilku lat, wraz z rozwojem wydarzeń Izraelici zostaną ponownie zgromadzeni w swoim własnym kraju ze wszystkich części świata (zob. Jer. 32:36-44). Powracając do pytania: widzimy kobiety i dzieci, młodych i starych masowo umierających każdego dnia bez żadnego dowodu Pańskiej miłości. Ale Pan postanowił w swoim planie zbawienia czas i sposób, aby cały rodzaj ludzki został uwolniony od stanu śmierci – Izaj. 35:8-10; Obj. 21:3-5. [779,2]