BÓG – Czego Bóg nie może.

PytanieSłyszałem pewnego dnia człowieka, który powiedział, że są rzeczy, których Bóg nie może uczynić. Czy to prawda?

Odpowiedź – Ze względu na naturę niektórych rzeczy niemożliwe jest, by Bóg, wspaniały Stworzyciel, je czynił. Nasi niewierzący przyjaciele mówią, że byłoby niemożliwe dla Boga stworzenie dwóch pagórków bez doliny, uważamy jednak, że można byłoby tego łatwo dokonać, umieszczając jeden pagórek na drugim.

Biblia sama mówi o kilku rzeczach, których Bóg nie może uczynić. Na przykład, apostoł Paweł (Hebr. 6:13) informuje nas, że Bóg, „gdy nie miał przez kogo większego przysiąc, przysiągł przez siebie samego”. Ponieważ Bóg jest Najwyższą Istotą wszechświata i nie ma nikogo większego, prawdziwość słów apostoła jest oczywista. Dowiadujemy się także, że Bóg „zaprzeć samego siebie nie może” (2 Tym. 2:13). Ze względu na Jego stałość, czyli niezmienność (Jak. 1:17), Pan Bóg nie może sobie zaprzeczać, czyli uczynić czegokolwiek niewłaściwego. Boski charakter mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy nie może się zmienić czy zachwiać choćby nawet w najmniejszym stopniu. Daje nam to pewność, że wszystkie Boskie zamiary zostaną wykonane dokładnie tak, jak zostało zaplanowane przed założeniem świata. „Znajomeć są Bogu od wieku wszystkie sprawy jego” (Dzieje Ap. 15:18). [779,1]