POTOP – Literalny czy duchowy?

Pytanie – Czy powinnyśmy przyjąć, że potop był literalny, czy raczej, że 1 Księga Mojżeszowa, rozdziały 6, 7 i 8 podają opis potopu duchowego?

Odpowiedź – Naukowe badania coraz częściej potwierdzają naukę Pisma Świętego o faktycznym potopie, mającym miejsce około czasu opisanego w 1 Księdze Mojżeszowej. Z najnowszych dociekań i badań wysnuto wnioski, że w odległych czasach Ziemia była częścią Słońca i została wyrzucona, czyli odłączona od kuli w formie gazu. Z biegiem czasu ta wirująca masa schłodziła się, zgęstniała i podzieliła na ciała stałe oraz ciecze, posiadające centralną masę, czyli jądro, wokół którego wytworzyło się kilka sklepień, czyli pierścieni, podobnych do pierścieni planety Saturn. Pierścienie kondensowały się i po kolei opadały na Ziemię. Nauka i Biblia zgadzają się, że było sześć takich „sklepień”, a one, spadając na Ziemię w regularnych odstępach czasu, stworzyły sześć „dni” stworzenia, czyli epok opisanych w pierwszym rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej. Ostatni z tych pierścieni składał się z wody i spowodował potop. [778,2]